Fysioterapia, Helsinki

Yksilöllinen fysioterapia

Yksilöllinen fysioterapia koostuu monipuolisesta, yksilöllisten tavoitteiden mukaisen terapiasuunnitelman pohjalta toteutettavasta ohjelmasta. Fysioterapiaa toteutetaan Arabianrannassa Avokuntoutus Aksonin omissa tiloissa. Terapeuttimme ovat erikoistuneet neurologisten oireiden kuntoutukseen. Läheinen voi osallistua terapiakerroille aina, kun se on kuntoutuksen kannalta tarkoituksenmukaista. Fysioterapeutti tekee yhteistyötä myös kuntoutujan muun lähiverkoston kanssa.

Fysioterapiaan sisältyy tavoitteista riippuen:

 • liikkumis- ja toimintakykyyn liittyvien taitojen ja valmiuksien harjoittamista
 • apu- ja liikuntavälineiden käytön sekä kompensaatiokeinojen harjoittelua
 • hengitysharjoituksia
 • seisomateline- ja polkulaiteharjoittelua sekä painokevennettyä kävelyä
 • sähköärsytyshoitoja, lihasaktiviteetin mittauksia ja kipuhoitoja
 • tasapainon harjoittamista eri toimintaympäristöissä ja eri välinein
 • tarvittaessa myös Bobath-terapiaa sekä lantionpohjamittauksia ja -harjoituksia.

Tulosta yksilöllisen neurologisen fysioterapian esite tästä.

Ryhmämuotoinen fysioterapia

Fysioterapiaa toteutetaan Arabianrannassa Avokuntoutus Aksonin omissa tiloissa. Terapeuttimme ovat erikoistuneet neurologisten oireiden kuntoutukseen. Fysioterapeutti tekee yhteistyötä myös kuntoutujien lähiverkoston kanssa.

Ryhmämuotoiseen fysioterapiaan sisältyy tavoitteista riippuen:

 • liikkumis- ja toimintakykyä tukevaa ryhmäterapiaa eri muodoissa
 • kompensaatiokeinojen sekä tarvittaessa apuvälineiden käyttöön ottamista ja harjaannuttamista
 • aktiivista seisomateline- ja polkulaiteharjoittelua
 • kuntoutujan ja läheisten ohjausta ja neuvontaa.

Ryhmäterapiassa korostuu kuntoutujia huomioiva yksilöllinen terapiaote, vuorovaikutus, vertaistuki, mallioppiminen ja palaute. Terapiassa annetaan kuntoutusta tukevia välitehtäviä, jotka auttavat siirtämään opittuja taitoja arkielämään.

Tyypillinen ryhmäterapiajakso koostuu 20 ryhmäkäyntikerrasta ja kahdesta yksilökäynnistä.

 

Kuinka tulla fysioterapiaan

Fysioterapiaan voi hakea Kelan maksusitoumusta tai tulla lääkärin suosituksella tai itse maksaen. Maksusitoumusta voi hakea alle 65-vuotias neurologista sairautta sairastava henkilö, jolla on huomattavia vaikeuksia arjen toiminnoista suoriutumisessa ja osallistumisessa. Maksusitoumusta haetaan Kelan lomakkeella KU 104. Liitteeksi tarvitaan voimassa oleva kuntoutussuunnitelma. Hakemus palautetaan Kelan paikallistoimistoon.

 

Hinnasto »

 

Monimuototerapiat »
Allasterapia »
Lymfaterapia »
Voice Massage »
Toimintaterapia »

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail