Monimuototerapiat

Monimuototerapiaa toteutetaan Helsingissä, Kuopiossa ja Oulussa. Monimuototerapiat on tarkoitettu alle 65-vuotiaille neurologista sairautta sairastaville henkilöille, joilla on huomattavia vaikeuksia arjen toiminnoista suoriutumisessa ja osallistumisessa. Monimuotoryhmään valitaan 4–6 kuntoutujaa. Ryhmä kokoontuu 20 kertaa, puolitoista tuntia kerrallaan. Ryhmätapaamisten lisäksi monimuototerapiaan sisältyy aina kaksi yksilöllistä kuntoutuskäyntiä. Kuntoutujan läheinen voi osallistua yksilöllisille kerroille ja kahdelle ryhmäkerralle.

Työparin ohjaamalla vertaistukea hyödyntävällä ryhmäkuntoutuksella voidaan tukea potilaiden arjessa selviytymistä ja aktiivista osallistumista. Monimuotokuntoutuksen tavoitteena on tukea kuntoutujaa tunnistamaan omia voimavarojaan selviytyä sairauteen liittyvien rajoitteiden kanssa.

Ryhmät alkavat heti, kun ryhmään on vaadittava minimimäärä osallistujia.

 

Kognitio ja uupumuksen hallinta: fysioterapeutti ja neuropsykologi, Helsinki

Neurologisia sairauksia sairastavilla on usein arkielämää ja osallistumista haittaavaa kognitiivisia ajattelun, muisti- ja keskittymiskyvyn ongelmia sekä uupumusta. Ammattitaitoisen neuropsykologin ja fysioterapeutin yhdessä ohjaama vertaistukea hyödyntävä ryhmäkuntoutus tukee kuntoutujaa uupumuksen, muistin ja tunteiden hallinnassa. Ryhmän tavoitteena on auttaa kuntoutujaa tunnistamaan uupumukseen, muistiin ja tunnetilojen vaihteluihin vaikuttavia tekijöitä ja löytämään keinoja niiden hallintaan ja hyvään arkeen. Ryhmässä kuntoutujaa rohkaistaan aktiiviseen arkeen, vuorovaikutukseen ja kokemusten vaihtoon sekä osallistumiseen.

Kuntoutus sisältää mm.

 • neuropsykologista ohjausta ja neuvontaa
 • uupumuksen osatekijöiden ja voimavarojen tunnistamista edistäviä harjoitteita
 • liikkumis- ja toimintakykyä tukevia harjoitteita
 • kompensaatiokeinojen ja apuvälineiden käyttöön ottamista ja harjaannuttamista
 • arjessa selviytymistä tukevien vuorovaikutustaitojen harjaannuttamista.

 

Kehon ja mielen voimavarat: fysioterapeutti ja toimintaterapeutti, Helsinki, Kuopio ja Oulu

Neurologisia sairauksia sairastavilla on usein arkielämää haittaavia tasapaino-, koordinaatio-, jaksamis- ja univaikeuksia sekä tunnetilojen vaihteluita. Ryhmän tavoitteena on tukea kuntoutujaa löytämään keinoja lisätä omia voimavarojaan musiikin, rentoutumisen ja liikunnan keinoin. Kuntoutujaa tuetaan ryhmässä itsetuntemuksen ja itseluottamuksen lisääntymiseen sekä omien vahvuuksien löytämiseen. Kuntoutujaa rohkaistaan vuorovaikutukseen, kokemusten vaihtoon sekä itsenäiseen liikkumiseen ja sopivien rentoutumiskeinojen siirtämiseen omaan arkeen.

Kuntoutus sisältää mm.

 • omien voimavarojen kartoittamista
 • itse- ja tunneilmaisuharjoitteita
 • itsehoitoon aktivoituminen, rentoutumis- ja rauhoittumiskeinojen oppimista
 • liikkumis- ja toimintakykyyn liittyvien arjessa tarvittavien taitojen ja valmiuksien harjoittamista
 • yksilöllistä ohjausta ja neuvontaa.

 

Hakeminen monimuototerapiaan

Monimuototerapiaan voi hakea alle 65-vuotias neurologista sairautta sairastava henkilö, jolla on huomattavia vaikeuksia arjen toiminnoista suoriutumisessa ja osallistumisessa. Kuntoutusta haetaan Kelan lomakkeella KU 104. Liitteeksi tarvitaan voimassa oleva kuntoutussuunnitelma, jossa suositellaan monimuototerapiaa. Hakemus palautetaan Kelan paikallistoimistoon.

 

Monimuototerapiaa antava henkilökunta

Kognitio ja uupumuksen hallinta -monimuototerapiassa on mukana neuropsykologi:

Tuija Heiskanen

 • Tutkinto ja valmistumisvuosi: neuropsykologian erikoispsykologi (VET)
 • Kielitaito: suomi, englanti

Fysioterapeuteistamme monimuototerapiaa antaa Pirkko Hämäläinen (Kuopio), Kirsi HärkönenPauliina Louhiala-Hänninen, Johanna Meriläinen, Marjo Mäyrä (Oulu) ja toimintaterapeuteista Sonja Tuohimaa (Oulu), Annukka Tuovinen (Kuopio) ja Erja Varjonen. Terapeuttimme esitellään paremmin terapeutit-sivulla.

 

kela

Allasterapia »
Fysioterapia »
Lymfaterapia »
Voice Massage »
Toimintaterapia »

 

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail