Panostamme kuntoutuksen vaikuttavuuteen

Panostamme työmme laatuun ja sen arviointiin. Todennamme laatumittareilla, miten hyvin avo- ja ryhmämuotoinen kuntoutus vaikuttaa asiakkaan arkeen, ja miten tyytyväisiä toimintaan he ovat. Terapiatoiminnan asiakastyytyväisyyden keskiarvo vuonna 2017 oli 4,6 / 5, kurssitoiminnan 4,4 / 5 ja ryhmämuotoisen neuvonnan 4,3 / 5.

Sopeutumisvalmennuskurssitoiminnan asiakkaiden kokemat muutokset luokitellaan kansainvälisen ICF luokituksen mukaisesti. Kurssien jälkeiset vaikutukset vuoden seurannassa painottuvat luokkaan ”Suoritukset ja toiminta”, esimerkiksi aktivoituminen itsestä huolehtimiseen, omien asioiden hoitamiseen kuten työelämään, kotiasioihin, tukiin liittyvät, vuorovaikutuksen parantuminen läheisten kanssa sekä luokkaan ”Ympäristötekijät”, esimerkiksi läheinen ymmärtää sairauden mukanaan tuomat haasteet arjessa. ”Yksilötekijöitä” ovat mm. asennemuutos, omien rajojen tunnistaminen ja toimintakyvyn muutoksen hyväksyminen. Nämä kaikki muutokset perustuvat kurssilaisten oman tilanteen laaja-alaiseen prosessointiin, mikä parhaimmillaan johtaa tähän tarpeeseen tehdä muutos yksin tai yhdessä läheisten kanssa.

Neuvontatoimintaan osallistuneista asiakkaista 91 % koki sosionomien tapaamisen merkitykselliseksi arjen sujuvuuden kannalta. 74 % asiakkaista koki saaneensa pidemmän aikavälin vaikutuksia arkeensa, kuten esim. myönteisen päätöksen haettuun kuntoutus- tai vammaistukeen. 100% suosittelee Neuroneuvontaa jatkossakin.

Julkaisija: Arja Toivomäki

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail