Toimintaterapia, Helsinki

Yksilöllinen toimintaterapia

Yksilöllisellä toimintaterapialla pyritään parantamaan asiakkaan elämänlaatua yksilöllisistä ja ympäristöstä aiheutuvista rajoitteista huolimatta. Tavoitteena on edistää omatoimisuutta ja selviytymistä omassa arjessa kuten työssä, kodissa, vapaa-ajalla ja levossa. Toimintaterapiaa toteutetaan Arabianrannassa Avokuntoutus Aksonin omissa tiloissa. Terapeuttimme ovat erikoistuneet neurologisten oireiden kuntoutukseen.

Toimintaterapian menetelmiä:

 • toimintakykyarvioinnit
 • toimintakykyä edistävä ohjaus ja neuvonta
 • apuvälinetarpeen arviointi, käytönohjaus
 • ergonominen ohjaus ja neuvonta
 • käsiterapia
 • toimintaterapia voidaan tarvittaessa tehdä kotikäyntinä
 • asunnonmuutostöiden arviointi ja suunnittelu

Tulosta yksilöllisen neurologisen toimintaterapian esite tästä.

 

Ryhmämuotoinen toimintaterapia

Toimintaterapiaa toteutetaan Arabianrannassa Avokuntoutus Aksonin omissa tiloissa. Terapeuttimme ovat erikoistuneet neurologisten oireiden kuntoutukseen. Ryhmämuotoisen toimintaterapian avulla tuetaan asiakkaan toimintamahdollisuuksia tietoisesti ja tavoitteellisesti elämänlaadun edistämiseksi.

Tavoitteet voivat kohdistua mm. seuraaviin asioihin:

 • itsestä huolehtiminen
 • asiointi ja kotielämä
 • työssä selviytyminen
 • vapaa-aika ja lepo
 • ympäristössä selviytyminen
 • apuvälineiden käytön ohjaus

Yllä mainituista asioista selviytyminen edellyttää taitojen ja valmiuksien tyydyttävää hallintaa mm. sensomotoriikka, prosessi-, psyykkiset ja sosiaaliset taidot, kognitio, eettisyys. Ryhmäterapiassa hyödynnetään vuorovaikutusta, vertaistukea, mallioppimista ja palautetta. Terapiassa annetaan kuntoutusta tukevia välitehtäviä, jotka auttavat siirtämään opittuja taitoja arkielämään.

Tyypillinen ryhmäterapiajakso koostuu 20 ryhmäkäyntikerrasta ja kahdesta yksilökäynnistä.

 

Kuinka tulla toimintaterapiaan

Toimintaterapiaan voi hakea Kelan maksusitoumusta tai tulla lääkärin suosituksella tai itse maksaen. Maksusitoumusta voi hakea alle 65-vuotias neurologista sairautta sairastava henkilö, jolla on huomattavia vaikeuksia arjen toiminnoista suoriutumisessa ja osallistumisessa. Maksusitoumusta haetaan Kelan lomakkeella KU 104. Liitteeksi tarvitaan voimassa oleva kuntoutussuunnitelma. Hakemus palautetaan Kelan paikallistoimistoon.

 

Hinnasto »

 

Monimuototerapiat »
Allasterapia »
Fysioterapia »
Lymfaterapia »
Voice Massage »

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail